پیرانتل (Pyrantel)

موارد مصرف پیرانتل پیرانتل یک داروی آنتلمینتیک (ضد کرم) است که برای درمان عفونت‌های انگلی گوارشی و کمک به اخراج انگل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مکانیسم اثر پیرانتل پیرانتل با ا...

پرازیکوانتل (Praziquantel)

موارد مصرف پرازیکوانتل پرازیکوانتل یک داروی ضد افسردگی از دسته داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین و نوراپینفرین است. این دارو برای درمان اختلالات افسردگی، اختلالات اضطرابی، و برخی اختلا...

پیپرازین (Piperazine)

موارد مصرف پیپرازین پیپرازین یک داروی ضد افسردگی از دسته داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین و نوراپینفرین است. این دارو برای درمان اختلالات افسردگی، اختلالات اضطرابی، و برخی اختلالات اع...

نیکلوزماید (Niclosamide)

موارد مصرف نیکلوزماید نیکلوزماید یک داروی ضد ویروسی است که برای درمان عفونت‌های ویروس هرپس، به ویژه هرپس گرد و هرپس لب، استفاده می‌شود. این دارو نیز در درمان عفونت‌های جدی و پیچیده مانن...

مبندازول (Mebendazole)

موارد مصرف مبندازول مبندازول یک داروی ضد انگل است که برای درمان عفونت‌های انگلی مختلف مانند عفونت‌های گوارشی و تنفسی استفاده می‌شود. همچنین، این دارو در برخی از عفونت‌های پوستی و عفونت...

لوامیزول (Levamisole)

موارد مصرف لوامیزول لوامیزول یک داروی ضد قارچ استفاده می‌شود که برای درمان عفونت‌های قارچی مختلف، به ویژه عفونت‌های قارچی پوست و مو، استفاده می‌شود. این دارو همچنین درمان عفونت‌های قا...

ایورمکتین (Ivermectin)

موارد مصرف ایورمکتین ایورمکتین یک داروی ضدانگل با مصرف گسترده در درمان انگل‌های مختلف مانند پارازیت‌های گوارشی، عفونت‌های پوستی، و انگل‌های بینی می‌باشد. همچنین، این دارو در برخی از ...

آلبندازول (Albendazole)

موارد مصرف آلبندازول آلبندازول به عنوان یک داروی ضد انگل مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای درمان عفونت‌های انگلی گوارشی و انگل‌های دیگر مانند نخ‌مو، انگل‌های تخم‌گذاری و سیستوسوما به...