لیست بیمارستان های تبریز (آدرس و تلفن) 

لیست بیمارستان های تبریز (آدرس و تلفن) 

بیمارستان های دولتی تبریز

آدرس بیمارستان امام رضا تبریز:

تبریز- خیابان دانشگاه- آخر خیابان گلگشت – بیمارستان امام رضا

تلفن بیمارستان امام رضا تبریز:

041-33373901

آدرس بیمارستان شهید مدنی تبریز:

تبریز- خیابان دانشگاه – بیمارستان شهید مدنی

تلفن بیمارستان شهید مدنی تبریز:

041-33357767

آدرس بیمارستان شهداء تبریز:

تبریز- جاده ائل گلی- گلشهر- بیمارستان ارتوپدی شهداء

تلفن بیمارستان شهداء مدنی تبریز:

041-33859314

آدرس بیمارستان الزهرا تبریز:

تبریز- خیابان ارتش جنوبی- چهار راه باغشمال- بیمارستان زنان و زایمان الزهراء

تلفن بیمارستان الزهرا تبریز:

041-35539161

آدرس بیمارستان رازی تبریز:

تبریز- جاده ائل گلی- بیمارستان اعصاب و روان رازی

تلفن بیمارستان رازی تبریز:

041-33804486

آدرس بیمارستان کودکان تبریز:

تبریز- خیابان ششگلان (شهید بهروز وحیدی)

تلفن بیمارستان کودکان تبریز:

041-35262250

آدرس بیمارستان طالقانی تبریز:

تبریز- میدان راه آهن – بیمارستان طالقانی

تلفن بیمارستان طالقانی تبریز:

041-34424423

آدرس بیمارستان علوی تبریز:

تبریز- بلوار منجم – بیمارستان علوی

تلفن بیمارستان علوی تبریز:

041-32671770

آدرس بیمارستان 29 بهمن تبریز:

تبریز- بلوار 29 بهمن – نرسیده به راهنمایی و رانندگی – بیمارستان 29 بهمن

تلفن بیمارستان 29 بهمن تبریز:

041-33306100

آدرس بیمارستان سینا تبریز:

تبریز- خیابان آزادی – مابین خیابان منتظری و حافظ – بیمارستان سینا

تلفن بیمارستان سینا تبریز:

041-35412101

آدرس بیمارستان بابا باغی تبریز:

تبریز- پایگاه هوایی – جاده فرودگاه – بیمارستان جذام بابا باغی

تلفن بیمارستان بابا باغی تبریز:

041-32692321

آدرس بیمارستان عالی نسب تبریز:

تبریز- شهرک ارم – بلوار کوثر – نرسیده به پارک ارم – بیمارستان عالی نسب

تلفن بیمارستان عالی نسب تبریز:

041-32305915

آدرس بیمارستان نیکوکاری تبریز:

تبریز- خیابان عباسی – بیمارستان چشم پزشکی نیکوکاری

تلفن بیمارستان نیکوکاری تبریز:

041-36577330

آدرس بیمارستان اسد آبادی تبریز:

تبریز- خیابان بهار – بیمارستان اسد آبادی

تلفن بیمارستان اسد آبادی تبریز:

041-32803133

آدرس بیمارستان روانپزشکی فجر تبریز:

تبریز- خیابان گلکار – بیمارستان روانپزشکی فجر

تلفن بیمارستان روانپزشکی فجر تبریز:

041-33282750

آدرس بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز:

تبریز- خیابان دانشگاه – جنب دانشکده دندانپزشکی – بیمارستان شهید قاضی طباطبایی

تلفن بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز:

041-33343811

آدرس بیمارستان امیرالمومنین تبریز:

تبریز- خیابان قدس – بیمارستان امیرالمومنین

تلفن بیمارستان امیرالمومنین تبریز:

041-328181901

آدرس بیمارستان شهید محلاتی تبریز:

تبریز- خیابان راه آهن – بیمارستان شهید محلاتی

تلفن بیمارستان شهید محلاتی تبریز:

041-44440050

بیمارستان های خصوصی تبریز

آدرس بیمارستان شمس تبریز:

تبریز- مابین چهار راه آبرسان و چهار راه عباسی – بیمارستان شمس

تلفن بیمارستان شمس تبریز:

041-36583030

آدرس بیمارستان شهریار تبریز:

تبریز- بلوار استاد شهریار – بیمارستان شهریار

تلفن بیمارستان شهریار تبریز:

041-36581490

آدرس بیمارستان آذر تبریز:

تبریز- میدان قونقا باشی – ابتدای خیابان خیام – بیمارستان آذر

تلفن بیمارستان آذر تبریز:

041-36581496

آدرس بیمارستان شفا تبریز:

تبریز- خیابان نیرو هوایی – روبروی باغ گلستان – بیمارستان شفا

تلفن بیمارستان شفا تبریز:

041-32807168

آدرس بیمارستان بهبود تبریز:

تبریز- خیابان ارتش جنوبی – نرسیده به چهار راه باغ شمال – بیمارستان بهبود

تلفن بیمارستان بهبود تبریز:

041-31555

آدرس بیمارستان نور نجات تبریز:

تبریز- خیابان حافظ – بیمارستان نور نجات

تلفن بیمارستان نور نجات تبریز:

041-33353116

آدرس بیمارستان (ولیعصر) بیمارستان بین المللی تبریز:

تبریز- ابتدای زعفرانیه – میدان افلاک نما – بیمارستان (ولیعصر) بیمارستان بین المللی تبریز

تلفن بیمارستان (ولیعصر) بیمارستان بین المللی تبریز:

041-33353116

آدرس بیمارستان زکریا تبریز:

تبریز- خیابان مدرس – پلاک 46 – وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی – بیمارستان زکریا تبریز

تلفن بیمارستان زکریا:

041-35261352