لیست بیمارستان های اصفهان (آدرس و تلفن)

لیست بیمارستان های اصفهان (آدرس و تلفن)

بیمارستان های اصفهان

آدرس بیمارستان الزهرا اصفهان:

اصفهان – بلوار صفه – بیمارستان الزهرا(س)

تلفن بیمارستان الزهرا اصفهان:

03۱-۳۶۲۰۲۰۲۰

آدرس بیمارستان امام کاظم اصفهان:

اصفهان – خیابان کاوه – بعد از پل چمران – بیمارستان امام کاظم

تلفن بیمارستان امام کاظم اصفهان:

03۱-۳۳۴۵۷۶۷۰

آدرس بیمارستان امیرالمومنین اصفهان:

اصفهان – خیابان احمدآباد – بیمارستان امیرالمومنین

تلفن بیمارستان امیرالمومنین اصفهان:

03۱-۳۲۲۹۱۳۱۸

آدرس بیمارستان امین اصفهان:

اصفهان – خیابان ابن سینا – کوچه سنبلستان – بیمارستان امین

تلفن بیمارستان امین اصفهان:

03۱-۳۴۴۵۵۰۵۱

آدرس بیمارستان خورشید اصفهان:

اصفهان – خیابان استانداری – جنب بلوار شهید دستغیب – بیمارستان خورشید

تلفن بیمارستان خورشید اصفهان:

03۱-۳۲۲۲۲۱۲۷

آدرس بیمارستان کاشانی اصفهان:

اصفهان – خیابان کاشانی – بیمارستان کاشانی

تلفن بیمارستان کاشانی اصفهان:

03۱-۳۲۳۳۰۰۹۱

آدرس بیمارستان فیض اصفهان:

اصفهان – میدان قدس – ابتدای خیابان مدرس – بیمارستان فیض

تلفن بیمارستان فیض اصفهان:

03۱-۳۴۴۵۲۰۳۴

آدرس بیمارستان فارابی اصفهان:

اصفهان – بلوار ارغوانیه – بیمارستان فارابی

تلفن بیمارستان فارابی اصفهان:

03۱-۳۵۳۱۲۰۲۰

آدرس بیمارستان غرضی اصفهان:

اصفهان – خیابان کاوه – خیابان دکتر غرضی – بیمارستان غرضی

تلفن بیمارستان غرضی اصفهان:

03۱-۳۴۵۰۹۹۰۱

آدرس بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان:

اصفهان – خیابان شمس آبادی – بیمارستان عیسی بن مریم

تلفن بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان:

03۱-۳۲۳۳۹۰۱۲

آدرس بیمارستان شهید بهشتی اصفهان:

اصفهان – پل فلزی – خیابان استاد مطهری – بیمارستان شهید بهشتی

تلفن بیمارستان شهید بهشتی اصفهان:

03۱-۳۲۳۶۷۰۰۱

آدرس بیمارستان شریعتی اصفهان:

اصفهان – چهار باغ بالا – خیابان شریعتی – بیمارستان شریعتی

تلفن بیمارستان شریعتی اصفهان:

03۱-۳۶۲۷۲۰۰۹

آدرس بیمارستان سیدالشهدا اصفهان:

اصفهان – خیابان خیام – کوی نهر فرشادی – بیمارستان سیدالشهدا

تلفن بیمارستان سیدالشهدا اصفهان:

03۱-۳۲۳۵۰۲۱۰

آدرس بیمارستان حضرت زهرا اصفهان:

اصفهان – زینبیه – خیابان آیت اله غفاری – روبروی شهرک امام – بیمارستان حضرت زهرا

تلفن بیمارستان حضرت زهرا اصفهان:

03۱-۳۵۵۱۱۹۵

آدرس بیمارستان حجتیه اصفهان:

اصفهان – خیابان امام سجاد(ع) – خیابان سپهسالار – روبروی بانک سپه – بیمارستان حجتیه

تلفن بیمارستان حجتیه اصفهان:

03۱-۳۶۳۰۶۰۰۱

آدرس بیمارستان چمران اصفهان:

اصفهان – پل بزرگمهرخیابان – مشتاق سوم – بیمارستان چمران

تلفن بیمارستان چمران اصفهان:

03۱-۳۲۶۰۰۹۶۱

آدرس بیمارستان امام حسین اصفهان:

اصفهان – خیابان امام خمینی – بیمارستان امام حسین

تلفن بیمارستان امام حسین اصفهان:

03۱-۳۳۸۶۶۲۶۶

آدرس بیمارستان زهرای مرضیه اصفهان:

اصفهان – میدان قدس – کوی صاحب ابن عباد – بیمارستان زهرای مرضیه

تلفن بیمارستان زهرای مرضیه اصفهان:

03۱-۳۴۴۵۶۰۶۶

آدرس بیمارستان سعدی اصفهان:

اصفهان – میدان قدس – کوی صاحب ابن عباد – بیمارستان سعدی

تلفن بیمارستان سعدی اصفهان:

03۱-۳۶۲۷۳۰۳۱

آدرس بیمارستان عسگریه اصفهان:

اصفهان – خیابان سروش – خیابان عسگریه – بیمارستان عسگریه

تلفن بیمارستان عسگریه اصفهان:

03۱-۳۲۲۵۰۰۴۱

آدرس بیمارستان میلاد اصفهان:

اصفهان – سه راه سیمین- خیابان جانبازان – خیابان شهید بخشی – بیمارستان میلاد

تلفن بیمارستان میلاد اصفهان:

03۱-۳۷۷۷۴۰۰۱

آدرس بیمارستان خانواده اصفهان:

اصفهان – بلوار شهدای صفه – خیابان شهید بخشی – بیمارستان خانواده

تلفن بیمارستان خانواده اصفهان:

03۱-۳۶۲۰۱۳۹۲

آدرس بیمارستان سینا اصفهان:

اصفهان – خیابان شمس آبادی – چهار راه قصر- شماره ۱۷۵ – بیمارستان سینا

تلفن بیمارستان سینا اصفهان:

03۱-۳۲۲۰۵۰۲۵

آدرس بیمارستان مهرگان اصفهان:

اصفهان – خیابان شیخ بهایی – جنب بانک رفاه – بیمارستان مهرگان

تلفن بیمارستان مهرگان اصفهان:

03۱-۳۲۳۳۰۰۴۳

آدرس بیمارستان سپاهان اصفهان:

اصفهان – خیابان میرفندرسکی – بیمارستان سپاهان

تلفن بیمارستان سپاهان اصفهان:

03۱-۳۶۶۱۳۰۸۲

آدرس بیمارستان احمدیه اصفهان:

اصفهان – خیابان طالقانی – خیابان میرداماد – بیمارستان احمدیه

تلفن بیمارستان احمدیه اصفهان:

03۱-۳۲۳۶۰۰۲۱

آدرس بیمارستان اصفهان اصفهان:

اصفهان – خیابان شیخ بهایی – خیابان اردیبهشت – بیمارستان اصفهان

تلفن بیمارستان اصفهان اصفهان:

03۱-۳۲۳۳۰۰۱۵