فرم اطلاعات پزشک

پزشک محترم، لطفا فایل قرارداد را دانلود نمایید و بعد از مطالعه کامل و دقیق، قرارداد را به همراه مهر و امضاء تکمیل نموده و همراه با مجوز فعالیت خود در فرم زیر بارگزاری نمایید. با تشکر

اطلاعات پزشک

مشخصات فردی(Required)
شماره باید به نام پزشک مربوطه باشد.
لطفا آدرس اینستاگرام خود را درج کنید.
لطفا شماره واتساپ خود را درج کنید.
آدرس(Required)
خدمات رایگان مد نظر(Required)
پکیج مورد نظر(Required)
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 2 MB, Max. files: 4.
    لطفا تصاویر مربوط به مجوز فعالیت و همینطور فرم قرارداد مهر و امضاء شده را بارگزاری نمایید.
    تاییدیه(Required)